Stichting Kinderhulp Polen

Helmond

  Jaarverslag 2016

VOORWOORD

 

Na het succesvolle verblijf van een groep jongeren met een verstandelijke beperking, wilde het bestuur
graag terugkeren naar het primaire doel van de stichting.

 

Dankzij de aanmelding van voldoende gastgezinnen voor 10 kinderen was het mogelijk in 2016
opnieuw een groep Poolse kinderen met een begeleidster uit te nodigen, Het bestuur koos voor de
gemeente Trzebinia en kon zo haar belofte aan deze gemeente nakomen zoals deze in 2015 was gedaan.

 

Hoewel er aanvankelijk meer aanmeldingen waren dan in de  voorgaande jaren, bleef het aantal plaatsen
toch nog steken op  plaats voor 10 kinderen. Het door het bestuur gestelde minimum aantal.

 

Door de ervaringen in de laatste jaren realiseert het bestuur zich dat het steeds moeilijker zal worden
voldoende gastgezinnen te motiveren hun huis open te stellen voor de opvang van een kansarm Pools kind.
Voor het bestuur een reden zich na het verblijf te bezinnen op de toekomstmogelijkheden voor de stichting.     

 

Graag bieden wij u het jaarverslag 2016 aan, Hierin hopen wij u een beeld te geven van het verloop van
de activiteiten van de stichting.

 

Het bestuur dankt iedereen die bijdroeg om dit verblijf mogelijk te maken. Zonder de bijdrage van de
gastgezinnen, begunstigers en medewerkers hadden wij onze Poolse kinderen deze unieke ervaring niet
kunnen bieden.

.

Hartelijk dank aan u allen hiervoor.

Bestuur Stichting Kinderhulp Polen


HET BESTUUR

 

In het jaar 2016 waren er geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur .

 

Ook in 2016 waren er dus 4 bestuursleden:

Niek van Dijk                                    - voorzitter

Jos van Lieshout                                 - secretaris/penningmeester

Anita van der Weerden                     - algemeen bestuurslid

Harold Vermulst                                - algemeen bestuurslid

 

In 2016 kwam het bestuur in totaal 12 keer bijeen. In het eerste half jaar stonden 2 onderwerpen centraal
tijdens de vergaderingen:

“Hoe  vinden we gastgezinnen?”

“Welke afspraken maken we met de gemeente Trzebinia?” 

 

Daarna werd alle aandacht gericht op de financiering en voorbereiding van het verblijf van de groep
Poolse kinderen. 

 
ACTIVITEITEN in 2016

22 t/m 25 maart 2016             : bestuursdelegatie naar Trzebinia

12 t/m 28 augustus 2016        : Verblijf groep Poolse kinderen                                                                     

Het verloop van deze activiteiten delen we in dit verslag graag met u.


OVERLEG  MET DE GEMEENTE TRZEBINIA
(22 t/m 25 maart 2016)

Namens het bestuur van  Stichting Kinderhulp Polen zouden de secretaris Jos van Lieshout en de tolk
Jolante Pretki naar Trzebinia.

Het bestuur wilde graag goede afspraken maken met de verantwoordelijke personen van de gemeente.

De gemeente had voor dit overleg een programma voorgesteld.

Op 22 maart zou een chauffeur van de gemeente samen met Kasia, de directrice van de werkplaats,
de delegatie afhalen en naar het hotel brengen. Op 23 maart was het eerste overleg. Een uitgebreide delegatie
samengesteld uit vertegenwoordigers van de sociale dienst en afdelingonderwijs van de gemeente waren onder
aanvoering van de locoburgemeester aanwezig voor de bespreking en een presentatie van de gemeente.
Ook Stichting Kinderhulp Polen gaf in een presentatie een impressie van het verblijf  van een groep kinderen.
Intensief werden  daarna over en weer vragen  gesteld aan de hand van een contract met de gemeente Cisna.

Na de bespreking werd een bezoek gebracht aan een van de basisscholen. Ook werd hier het middagmaal
geserveerd zoals ook de leerlingen dit gebruiken. Voor de meeste leerlingen wordt dit betaald door deze sociale
dienst omdat de ouders hun bijdrage niet kunnen voldoen. Tijdens een gezamenlijke avondmaaltijd werd de
bespreking voortgezet.

De volgende dag volgde kennismaking met enkele medewerkers van de sociale dienst om daarna een rondrit
maken langs de woonkernen


van de gemeente. Hierbij werd o.a. een bezoek gebracht aan een Swietlica plus, een speciale buitenschoolse opvang.

Hierna volgde de ontvangst door de burgemeester en werd de samenwerkingsovereenkomst getekend.

De middag werd afgesloten met een bezoek aan de WTZ, de werkplaats voor gehandicapten, in Trzebinia.
De volgende ochtend ,vrijdag 25 maart, bracht de chauffeur ons weer tijdig naar het vliegveld in Katowice.

VERBLIJF GROEP POOLSE KINDEREN

(12 augustus t/m 28 augustus 2016)

Vrijdag 12 augustus

Eindelijk was de dag aangebroken waar een tiental kinderen al weken ongeduldig naar uitkeek. Vandaag begon hun
avontuur: een14-daagse vakantie in een Nederlands gastgezin.

Ruim op tijd stond een lege bus klaar voor de reis. Immers dankzij de medewerking van Eurolines-Madeltrans,de
busmaatschappij, was het mogelijk in Trzebinia, de eigen woonplaats, te vertrekken.

Uitgezwaaid door hun gezin vertrok  om 14.45 uur de bus.

Natuurlijk verliep dit niet  voor iedereen zonder een “traantje”. Al vrij gauw na het vertrek ontvingen de kinderen in
de bus een brief van het Nederlandse gezin om  hun gast  te verwelkomen.  Aandachtig werd deze informatie bestudeerd .
Daarna werd dit alles uitgebreid  met elkaar gedeeld.

Nadat  in diverse steden de overige passagiers waren opgehaald,  werd rond 11 uur de Poolse grens gepasseerd. 
Voor al onze gasten was dit de eerste keer.

Zaterdag 13 augustus +/- 9.30 uur in de ochtend was de 2e grenspassage: Eindelijk in Nederland !!!
Een uurtje later stopte de bus voor de Gaviolizaal waar de gastgezinnen al ongeduldig op hen wachtten.

Onder de vrolijke klanken van de draaiorgels zochten bij binnenkomst de Poolse kinderen een beetje nerveus, maar zeker
erg moe hun gastgezin voor de eerste kennismaking.

Hierop volgde een officieel welkom door de voorzitter van de stichting en een informeel samenzijn.

Met de hulp van Krystyna , de begeleidster, en Katy, een Poolse gastouder , werden de eerste contacten tot stand gebracht.
Spoedig daarna vertrokken de gezinnen met hun  gast huiswaarts .


Maandag 15 augustus

Vandaag de eerst bijeenkomst na de aankomst. Alle kinderen waren blij  elkaar weer te ontmoeten in de Speeltuin.  Traditioneel 
is  een  bezoek aan Speeltuin Helmond West de openingsactiviteit.

Een prima locatie voor de Poolse en  Nederlandse kinderen om de eerste ervaringen met elkaar te delen. Natuurlijk werd ondertussen
wel dankbaar gebruik gemaakt van de diverse speeltoestellen. Favoriet waren vooral de Kabelbaan, familieschommel  en de draaischijf.

Ook voor de ouders een mooie kans  ervaringen uit te wisselen en nader kennis te maken met de begeleidster mevrouw  Krystyna Wojtas. 
Waar nodig was zij ook  behulpzaam bij de communicatie tussen de gastouders en hun Poolse gast.

Een grote verrassing was de traktatie van de Speeltuin beheerder : Voor alle kinderen een ijsje en limonade. Dat de kinderen zich deze
middag uitstekend vermaakt hebben, blijkt wel uit de foto’s op deze website    

Woensdag 17 augustus

Na overleg met de gastgezinnen werd besloten vandaag het kasteel in Helmond te bezoeken in plaats van donderdag 18 augustus .
Vandaag was als extra attractie aan het programma van de kasteelbelevenissen een roofvogelshow toegevoegd.

Om 11.00 uur werd iedereen bij het kasteel verwacht. We werden opgewacht  door een kasteelvrouw in  prachtige kledij.
Zij leidde onze groep door het hele kasteel. 

Bijna alles werd bezocht van de zolder tot de kelders. Gelukkig was Katy , een Poolse gastouder bereid om de deskundige uitleg van onze
gids te vertalen voor onze Poolse gasten.

Omdat het prachtig weer was werd de middagpauze werd  besteed aan een gezellige picknick op het grasveld van de kasteel tuin.
Gelukkig had iedereen de keuze om in de schaduw of de zon te vertoeven.

Om 13.30 uur begon de roofvogelshow.  De valkenier had een achttal vogels meegebracht. Een voor een mochten deze vogels 
onder het oog van een talrijk publiek hun specifieke vaardigheden tonen.

Vaak werd daarbij gebruik gemaakt van hulp uit het publiek. Aan het eind maakte een van de vogels een tochtje over de hoofden
van de geduldig wachten de rij kinderen.

 

Daarna kregen alle kinderen nog de gelegenheid naar keuze een schild of een zwaard te versieren. Natuurlijk werden deze
attributen trots mee naar huis genomen. 

De foto´s op de site geven een impressie van de deze interessante dag.


Zaterdag 20 augustus

Alle gastgezinnen hadden van Katy, een van de gastouders, een uitnodiging ontvangen om samen met haar de verjaardag
van Patryk te vieren.

De meeste gastgezinnen waren aanwezig in de Splinter in Eindhoven. In dit speelpark vierden we samen de verjaardag van
Patryk ,een van onze Poolse gasten. Natuurlijk werd direct na aankomst Patryk uitgebreid gefeliciteerd. De nodige cadeautjes
ontbraken hierbij natuurlijk niet. Daarna werd volop genoten van de vele speelmogelijkheden in de Splinter. Aan het einde van 
de dag kon Patryk terugkijken op een zeer geslaagd verjaardagsfeest.

Maandag 22 augustus

Volgens het programma is er deze avond een tocht in de bossen bij Stiphout gepland. He laas was het vertrekpunt  niet voor
iedereen even gemakkelijk te vinden. Dat de laatste groep daardoor pas later kon vertrekken, mocht de pret niet drukken.

Iedereen was goed gemutst. Nadat de indeling van de groepenbekend was gemaakt, ging iedereen enthousiast op pad. Door de
grote en duidelijke pijlen was de route goed te volgen. Wel bleek de waarschuwing om goede dichte schoenen te dragen niet overbodig.


Op diverse punten tijdens de tocht moest een opdracht uitgevoerd worden waarmee punten waren te scoren. De uiteindelijke winnaar
van de tocht zal tijdens de afsluitende barbecue bekend gemaakt worden. Om de gebruikte energie weer op peil te brengen, was er
voor iedereen op het eindpunt nog een broodje wordt en iets te drinken.

Vermoeid,maar tevreden gingen de gezinnen daarna huiswaarts. Op de website vindt u een verdere impressie van de tocht.

Woensdag 24auguatus : Pretpark de Efteling in Kaatsheuvel

Vandaag was het een dag waarop de kinderen volop plezier hadden..In de  Efteling, ongeveer 40 km van Helmond,  werd door de
Poolse kinderen en hun gastgezin de  hele dag doorgebracht, Al om 9.00 uur in de morgen ging de hele groep onder begeleiding
van de Krystyna en Anita met de bus op weg naar een van de grootste en aantrekkelijkste themaparken niet alleen van Nederland
maar van heel Europa. De Efteling is een park met niet alleen ritjes in grote attracties, maar ook en sprookjesbos met levensechte
personages uit sprookjes, theater voor kinderen, en natuurlijk veel punten met drankjes, chips, ijs, enz. Om 19.45 uur, werd iedereen
weer bij de uitgang verwacht om met de bus weer naar Helmond te gaan. Van de parkeerplaats daar ging iedereen weer huiswaarts.

Alle kinderen waren moe, maar vol indrukken. De hele terugweg bespraken de kinderen met elkaar hun  belevenissen in de diverse attracties.

Vrijdag 26 augustus:

Alweer de laatste bijeenkomst voor de terugreis naar Polen.

Voor deze activiteit was een vol programma voorbereid op het terrein  van Scouting  Leonardus in Helmond. Allereerst werd in een viertal
groepen een spelprogramma afgewerkt.  Ook was er een springkussen, waarvan de kinderen dankbaar gebruik maakten.

Na het spelgedeelte werd  de groep verrast met een spetterend optreden van Variété Show Jacona. Natuurlijk moest hier en daar wel een van
onze kinderen assisteren bij de acts. Na het optreden van de circusartiesten was een goed verzorgde Nederlandse barbecue. Compleet met
salades en fruit. Hiervan werd ondank het zeer warme weer volop genoten.

Een geslaagde bijeenkomst werd afgesloten met een woord van dank en het officiële afscheid. De voorzitter van de Stichting gaf een korte
samenvatting van het verblijf en  bedankte iedereen voor de hulp die het verblijf van de kinderen mogelijk heef gemaakt.

Namens alle kinderen bedankte de begeleidster  de gastgezinnen en hun kinderen. Hierna bedankte de Poolse kinderen persoonlijk hun
gastgezin met een zelfgemaakte kaart en bloemen. Na een vermoeiende maar zeer geslaagde dag keerden de kinderen met hun gastgezin huiswaarts.


Zaterdag 27 augustus

Na een prachtige vakantie met heel mooi weer moeten we weer afscheid nemen van onze Poolse gasten. In de sfeervolle
Gaviolizaal in Helmond is het laatste samenzijn. Natuurlijk is er  nog even tijd voor een paar groepsfoto’s, een laatste
gesprekje of een spontane omhelzing.
Ook volgen nog enkele korte toespraken.

Daarna is het wachten op de bus ……….

Deze arriveert uiteindelijk met een forse vertraging. Nu is het snel afscheid nemen en de koffers inladen. Nog snel een
knuffel en een traan.....en weg zijn ze.

Ruim een uur na de geplande tijd vertrok de bus richting Polen.  Spoedig naderden  we de Duitse grens.  De Nederlandse marechaussee zag
echter kans ons nog iets langer in Nederland te houden. Bij Blerick werden de identiteitsdocumenten van de passagiers uitvoerig gecontroleerd.

Ook in Duitsland werden de eerste uren weinig kilometers gemaakt door de diverse stops  om passagiers op te halen. Vanaf de oude grens
tussen Oosten West Duitsland werd echter zonder stoppen een aantal uren doorgereden.

Gelukkig hebben de meeste kinderen hier weinig van gemerkt. Het merendeel van de kinderen heeft een groot deel van de reis namelijk geslapen. 


Zondag 28 augustus

Bij het aan breken van de dag volgde een sanitaire stop. Inmiddels waren we al voorbij Opole. Voor de begeleidster tijd om het thuisfront 
te informeren dat de kinderen in aantocht waren………., maar er volgden opnieuw een aantal stops om passagiers in en uit te laten stappen. 
Een stop duurde zelfs ongeveer een uur.

Voor de kinderen werd hiermee de spanning flink opgevoerd.

Eindelijk +/-  10.30 arriveerde de bus bij het station in Trzebinia waar de ouders reeds wachtten.

Er volgde een enthousiast weerzien  en de eerste ervaringen werden verteld.

De koffers werden uitgeladen  en Krystyna, de begeleidster, gaf de ouders een kort verslag van het verblijf. De ouders bedankten de begeleidster
en Stichting Kinderhulp Polen voor de goede zorgen voor hun kind. Moe maar een enorme ervaring rijker vertrokken  de kinderen met hun
ouders naar huis.

De vice-directeur van de Sociale dienst bedankte de stichting met de belofte dat er nog een officieel bedankje door de gemeente gestuurd wordt .
Hij had veel positieve reacties gehoord en hoopt dat de samenwerking wordt voortgezet.

 BEGELEIDING

Een belangrijke taak tijdens het verblijf vervult de begeleiding van de kinderen. Anita, een van de bestuursleden, en een pedagogisch geschoolde
begeleidster waren gedurende de hele periode paraat om de kinderen te helpen als dit nodig was.

Behalve dat zij bij elke activiteit aanwezig zijn gaan ze ook minimaal 1 keerbij elk gastgezin op huisbezoek. Dit wordt zoveel mogelijk in de eerste
week gedaan om ook de gastgezinnen te helpen bij de communicatie met de kinderen.

 WEBSITE

Zoals bekend heeft Stichting Kinderhulp Polen een eigen website. Het adres is:  www.kinderhulp-polen.nl.  Op deze site probeert het bestuur alle
activiteiten van de stichting te vermelden in de Nederlandse taal en zoveel mogelijk ook in de Poolse taal.

Vooral tijdens het verblijf van Poolse gasten wordt de site veel bezocht. Dit is mede te danken aan het verslag en de foto’s van zo’n verblijf.
Zo actueel mogelijk willen we daarmee de ouders en familie van de Poolse gasten de kans bieden het wel en wee van hun zoon of dochter te volgen.
Tevens hoopt het bestuur zo de medewerkers, begunstigers en andere belangstellenden te informeren en zo te stimuleren hun steun aan de stichting
te continueren.

Daarnaast is op de website alle informatie te vinden die door de belastingdienst i.v.m. de ANBI status wordt verlangt.

Dank aan de webbeheerder en COMP-IT- AUT voor hun inzet de site actueel te houden.   

 

FINANCIËN

De ANBI-erkenning. Stichting Kinderhulp Polen is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Deze erkenning maakt giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar. Voor Stichting Kinderhulp Polen is dit erg belangrijk omdat de stichting
volledig afhankelijk is van donaties en bijdragen in natura.  Het bestuur plaatst op de website alle gegevens die de belastingdienst in het
kader van transparantie per 1 januari 2014 verplicht heeft gesteld.  Hiermee hebben we de ANBI- erkenning voor de toekomst veilig gesteld.

Voor een uitgebreid financieel jaarverslag verwijzen wij u graag naar de website (www.kinderhulp-polen.nl).

DANKWOORD
Stichting Kinderhulp Polen sluit dit jaarverslag tevreden maar ook met enige zorg af. Tevreden omdat er weer een
tiental kinderen een mooie ervaring rijker zijn.

Met zorg omdat elk jaar meer blijkt dat door het veranderende  maatschappelijk klimaat het elk jaar moeilijker is
de organisatie voor een nieuwe groep kinderen te realiseren.

Met des temeer nadruk willen wij daarom iedereen heel hartelijk danken die dit jaar samen met Stichting Kinderhulp
Polen voor deze kinderen een onvergetelijke vakantie mogelijk maakten.

Het bestuur is erg blij met al deze steun. Alleen met die steun kan het bestuur iets betekenen voor anderen.
Namens onze Poolse gasten zeggen wij :

Dziękujemy bardzo serdecznie !!!!

Hetgeen betekent: Wij danken jullie zeer hartelijk.  Een uitspraak die het bestuur vanzelfsprekend van harte onderschrijft.

Ook het bestuur dankt alle gastgezinnen, medewerkers en begunstigers de spontane bijdrage het werk van de stichting.

Het bestuur van Stichting Kinderhulp Polen