Stichting Kinderhulp Polen

Helmond

 Welkom op de site van Kinderhulp Polen     

Stichting Kinderhulp Polen is een 100 % vrijwilligersorganisatie die vanaf 1990 hulp biedt aan
kansarme kinderen in Oost Europa en in het bijzonder in Polen.

Kernactiviteit is het organiseren en begeleiden van vakanties voor kinderen die opgroeien in
een gezin met grote sociaaleconomische problemen. Jaarlijks worden een aantal kinderen uit
de doelgroep uitgenodigd voor een vakantie  in een Nederlands gastgezin. Daarnaast wordt
met  kleinschalige projecten hulp geboden in de directe leefomgeving van de kinderen.

  SKPlogobewaren copy

In verband met de ontwikkelingen in de maatschappij is het nauwelijks tot niet meer mogelijk om gastgezinnen te krijgen om
deze kinderen een vakantie te bieden.

Om voornoemde reden is de stichting genoodzaakt haar activiteiten in de loop van 2017 te beeindigen.

Wij bedanken iedereen die deze vakanties in de loop der jaren mogelijk heeft gemaakt: sponsoren, gemeente, gastgezinnen, medewerkers en vrijwilligers.

 

Voor meer informatie: Telefoon: 06-25 275 276